VILLA

EIFFEL MADEMOISELLE

私人住宅

设计和欢迎

顾名思义,VILLA EIFFEL MADEMOISELLE是一个类似于大型私人住宅的建筑,拥有13间卧室,别致,清醒,优雅和优雅。底楼设有一个漂亮的庭院,客人可以在那里享用季节性早餐或根据诚实酒吧的规则。

更多信息

97/Chambres/20 20.jpg
97/Chambres/16 04.jpg
97/Chambres/11 80.jpg
97/Chambres/21 24.jpg
97/Chambres/6 56.jpg
97/Chambres/23 32.jpg
97/Fonds/fond-texture-motif.jpg
97/Fonds/fond-texture.jpg
Quick Response Code